Om oss og vår kompetanse

Vi er et revisjonskontor med seks ansatte. I nasjonal sammenheng er vi et lite kontor med tanke på antall ansatte, men rent faglig stiller vi svært sterkt. Vi driver utradisjonelt i den forstand at vi kun
satser på høyt utdannede ansatte. Av våre ansatte er:

  • 3 statsautoriserte revisorer
  • 2 registrerte revisorer
  • 1 person med bachelor i revisjon og regnskap

 

Pr i dag har alle ansatte minimum 10 års praksis fra revisjon og regnskap.

Det betyr at hver og en av våre ansatte i hovedsak er i stand til å styre hele revisjonsprosessen på
egen hånd, noen som igjen medfører effektiv revisjon og en givende arbeidssituasjon. For våre
kunder skaper det stabilitet og trygghet.

Revisjonsbransjen er i stadig endring, og vi arbeider aktivt med å være faglig oppdatert til enhver
tid og med å tilpasse våre produkter etter gjeldende standarder.

 

Som arbeidsplass har vi god takhøyde og et muntert miljø, og i lunchpausen har vi ofte høylydte diskusjoner.

Vi er opptatt av å ha det trivelig på jobb og på fritiden. Vi er alle enige om at det er en viktig
sammenheng mellom fysisk aktivitet og prestasjoner og engasjement på jobb.  Vi er derfor
bevisst på at en stillesittende kontorjobb best kombineres med en aktiv livsstil for øvrig.