Omdannelse

Omdannelse vil si å endre selskapsform. Vanligvis skjer dette fra Enkeltpersonsforetak til aksjeselskap (AS) eller fra deltakerlignet selskap (DA/ANS) til AS. Valg av riktig selskapsform er et viktig med hensyn til den daglige driften, fremtidsplaner, risiko og skatteoptimalisering. Basert på regnskapsinformasjon og direkte informasjon fra bedriften, vil vi sammen kunne konkludere på hvorvidt en omdannelse bør finne sted, eller hvorvidt selskapet bør fortsette i eksisterende form. Vi har lang erfaring i å gjennomføre omdannelse. Normalt tilbyr vi fastpris på denne type oppdrag.

Verdsettelse

På sammen måte som en takstmann kan komme med en antydning over hva en bygning er verdt, kan vi gjøre det samme med hele eller deler av et selskap som driver næringsvirksomhet. I noen situasjoner vil det være et krav om verdsettelse for at omorganiseringen kan skje skattefritt.

 Typiske situasjoner der verdsettelse kan være av vesentlig betydning: Opptak av ny eier (salg av deler av selskapet), oppkjøp av hele selskap, generasjonsskifte eller fisjoner og fusjoner.