Omorganiseringer – fisjon og fusjon

Fisjon betyr splitting av selskap mens fusjon står for sammenslåing av to eller flere selskaper.

Siden skattebelastningen for næringsinntekt og kapitalinntekt slår forskjellig ut, har det etter hvert blitt mer vanlig å splitte virksomhetsområdet eller eiendom/drift ved en skattefri fisjon. Bedriftens fremtidsplaner er i stor grad avgjørende for hva som er lurt å gjøre. Vi vil her kunne fungere som rådgivere og vi bistår også i hele prosessen med å gjennomføre fisjonen. I noen tilfeller er det lønnsomt å selge den enkelte eiendel fremgår å splitte selskapet ved fisjon. Vår gjennomgang av bedriftens konkrete situasjon vil avdekke hva som er mest lønnsomt å gjøre.

Fusjon medfører at to eller flere selskaper slår seg sammen. En sammenslåing kan også skje ved et rent oppkjøp av virksomheten (eiendeler og gjeld). Vi bistår med å skaffe fullstendig beslutningsgrunnlag samt ved å gjennomføre omorganiseringen.

Verdsettelse

På sammen måte som en takstmann kan komme med en antydning over hva en bygning er verdt, kan vi gjøre det samme med hele eller deler av et selskap som driver næringsvirksomhet. I noen situasjoner vil det være et krav om verdsettelse for at omorganiseringen kan skje skattefritt.

 Typiske situasjoner der verdsettelse kan være av vesentlig betydning: Opptak av ny eier (salg av deler av selskapet), oppkjøp av hele selskap, generasjonsskifte eller fisjoner og fusjoner.